Video source missing

“Bouwlust” in vroegere jaren

Als één van de eerste uit de regio (1978) was Piet de Vette aan het melken in zijn ligboxenstal met melkput.